Speciální mikrotitrační destičky

Produkt Cena včetně DPH  
Průhledné polystyrénové víčko pro všechny standardní (podle SBS) 96-jamkové destičky   3 988,16 Kč
Průhledné polystyrénové víčko ČERNÉ pro všechny standardní (podle SBS) 96-jamkové destičky   4 769,82 Kč
Polypropylénové víčko pro všechny standardní (podle SBS) 96-jamkové destičky   4 387,46 Kč
Průhledné polystyrénové víčko pro všechny standardní (podle SBS) 96-jamkové destičky, sterilní   4 769,82 Kč
96-jamkový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem jamek, pracovní objem 240 ml   5 782,59 Kč
12-řadový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem   5 782,59 Kč
8-řadový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem   5 782,59 Kč
96-jamkový polypropylénový rezervoár s nízkým profilem a s pyramidovým dnem jamek   5 267,13 Kč
12-řadový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem, oddělené řady   5 782,59 Kč
8-řadový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem, oddělené řady   5 782,59 Kč
384-jamkový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem jamek, pracovní objem 240 ml   5 782,59 Kč
384-jamkový polypropylénový rezervoár s nízkým profilem a s pyramidovým dnem jamek   5 267,13 Kč
Polypropylénový rezervoár s nízkým profilem a rovným dnem   5 267,13 Kč
384-jamkový rezervoár s nízkým profilem   5 267,13 Kč
Polypropylénová přepážka do rezervoáru   997,04 Kč
12-řadový polypropylénový rezervoár s rovným dnem, oddělené řady   5 267,13 Kč
384-jamkový polypropylénový rezervoár s nízkým profilem   5 267,13 Kč
8-řadový polypropylénový rezervoár s nízkým profilem a rovným dnem, oddělené řady   5 267,13 Kč
6-řadový polypropylénový rezervoár s pyramidovým dnem, oddělené řady   5 782,59 Kč
384-jamkový rezervoár s pyramidovým dnem, 2 kontrolní jamky   5 782,59 Kč
16-řadový polypropylénový rezervoár s nízkým profilem a pyramidovým dnem, oddělené řady   5 267,13 Kč
24-řadový polypropylénový rezervoár s nízkým profilem a pyramidovým dnem, oddělené řady   5 267,13 Kč
384-jamkový rezervoár, 155 ml   5 267,13 Kč
96-jamkový sterilní rezervoár   6 381,54 Kč
96-jamkový sterilní rezervoár s nízkým profilem   6 013,70 Kč
96-jamkový rezervoár č. 390001 s přepážkou (č. 390011)   5 267,13 Kč
96-jamkový rezervoár č. 390004 s přepážkou (č. 390011)   5 267,13 Kč
4-řadový rezervoár s hlubokými jamkami a oddělenými řadami   5 942,31 Kč
24-řadový nízkoprofilový rezervoár s oddělenými řadami, objem 3,5 ml   5 267,13 Kč
384-jamkový rezervoár se 4 kontrolními jamkami, poloviční výška   5 267,13 Kč