MSOT Multispektrální optoakustická tomografie iThera Medical

07.12.2012 15:53

MSOT Multispektrální optoakustická tomografie iThera Medical

MSOT technologie kombinuje molekulární specificitu optického zobrazování s hloubkou a rozlišením ultrazvuku. Real time zobrazení celého organizmu malých laboratorních zvířat in vivo s rozlišením 150um.

Sekvence zobrazování

  • Iluminace tkání laserem při různých vlnových délkách, detekce vln indukovaných pomocí ultrazvuku

Aplikace MSOT

Nádorová biologie

  • Měření akumulace prób, rozlišení oxygenovaného a neoxygenovaného stavu, vizualizace a kvantifikace (micro)vaskularizace nádorů

Kardiobiologie

  • Vizualizace krevního řečiště v celém organizmu, kvantifikace nasicení krve kyslíkem v tkáních, analýza ukládání aterosklerotických plaků

Neurobiologie

  • Zobrazení hlubokých mozkových struktur při zachování intaktnosti kůže a lebky, multiplex distribuce prób v mozku, charakterizace mozkovo tělové krevní bariéry

Kinetika

  • Sledování akumulace prób real time, analýza hepatických a renálních funkcí, multiplex profilování prób

www.ithera-medical.com

Zpět