Multifunkční biologické stanice XIRIL

07.02.2012 22:13

Ve spolupráci se společností Xiril nabízíme sestavení multifunkční pipetovací stanice dle požadavků zákazníka v závislosti na množství vzorků, typu izolací, výchozího objemu atd. Tyto systémy jsou vhodné pro aplikace jako je izolace nukleových kyselin a proteinů, příprava vzorků pro PCR, sekvenování, enzymové eseje a další.

Jako příklad můžeme uvést modulární pipetovací robot Neon 100-1-8 . Jedná se o platformu s jedním pracovním ramenem a osmi kanály. Platforma může být osazena dle aplikace např. vyhřívaným třepaným blokem, vakuovým adaptérem nebo magnetickým nástavcem apod. Více informací o produktu zde .

 

 

Zpět