Multispektrální optoakustická tomografie iThera Medical

15.01.2014 17:10

MSOT, multispektrální optoakustická tomografie, technologie kombinuje molekulární specificitu optického zobrazování s hloubkou a rozlišením ultrazvuku. Real-Time zobrazení celého organizmu malých laboratorních zvířat in-vivo s rozlišením 150 µm.

Sekvence zobrazování

  • Iluminace tkání laserem při různých vlnových délkách, detekce vln indukovaných pomocí ultrazvuku.

Aplikace MSOT

Nádorová biologie

  • Měření akumulace prób, rozlišení oxygenovaného a neoxygenovaného stavu, vizualizace a kvantifikace (micro)vaskularizace nádorů.

Kardiobiologie

  • Vizualizace krevního řečiště v celém organizmu, kvantifikace nasicení krve kyslíkem v tkáních, analýza ukládání aterosklerotických plaků.

Neurobiologie

  • Zobrazení hlubokých mozkových struktur při zachování intaktnosti kůže a lebky, multiplex distribuce prób v mozku, charakterizace mozkovo-tělové krevní bariéry.

Kinetika

  • Sledování akumulace prób Real-Time, analýza hepatických a renálních funkcí, multiplex profilování prób.

www.ithera-medical.com

Zpět