WesternSure™ chemiluminiscenční reagencie

27.03.2013 13:37

WesternSure™ chemiluminiscenční reagencie

WesternSure chemiluminiscenční reagencie jsou optimalizovány pro C-DiGit Blot Scanner a pro zobrazovací systém Odyssey FC. Nabízí nejlepší výkon ve srovnání s konkurenčními produkty na trhu.

Produkty ULTRA a PREMIUM patří mezi vysoce citlivé substráty s citlivostí v řádu pikogramů u WesterSure ULTRA a v řádu femtogramů u WesternSure PREMIUM.

WesternSure HRP – konjugované sekundární protilátky jsou kompatibilní s různými chemiluminiscenčními substráty, avšak nejlepších výsledků je dosaženo při použití s WesterSure ULTRA a PREMIUM substráty. Protilátky mají minimální křížovou reaktivitu s lidskými imunoglobuliny.

Glow-Writer Pen fosforeskující značící popisovač, který slouží k označení proteinových žebříků na chemiluminiscenčním Western blotu. Glow-Writer Pen je optimalizován pro C-DiGit Blot Scanner.

Podrobné informace naleznete v letáku:

Zpět