Obecné PCR a RT-PCR

Produkt Cena včetně DPH  
TaKaRa PCR Mycoplasma Detection Set   12 417,02 Kč
TaKaRa Taq   4 651,24 Kč
TaKaRa Taq (Mg2+ free buffer)   4 651,24 Kč
Premix Taq(TaKaRa Taq)   5 025,13 Kč
Taq Antibody   5 938,68 Kč
TaKaRa Taq Hot Start version   5 814,05 Kč
Premix Taq Hot Start Version   4 775,87 Kč
TaKaRa PCR Amplification Kit   10 796,83 Kč
dTTP   6 020,96 Kč
dNTP Mixture(ea.2.5mM)   2 533,74 Kč
dATP   6 020,96 Kč
dGTP   6 020,96 Kč
dCTP   6 020,96 Kč