10X Advantage® 2 PCR Buffer, 2 x 600 ul

10X Advantage® 2 PCR Buffer, 2 x 600 ul
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639137
Cena bez DPH: 5 016,00 Kč
Cena s DPH: 6 069,36 Kč

Varianty

Advantage 2 Polymerase Mix je optimalizovaná směs PCR enzymů, která zahrňuje korekční DNA polymerázu a robustní hot start enzym Titanium Taq DNA polymerázu. Tato kombinace poskytuje rovnováhu mezi vysokými výtěžky a přesností PCR a je vhodná zvlášť pro amplifikaci cDNA, konstrukci knihoven anebo RACE. Advantage 2 polymeráza je všestranný enzymatický mix, který je schopný amplifikovat široké spektrum DNA templátů včetně dlouhých PCR produktů do 18 kb. Advantage 2 Polymerase Mix se doporučuje použít pro další aplikace, které navazují na použití kitů pro syntézu cDNA SMART(er).