601 MagCore® Total RNA Whole Blood Kit, 36 izolací

601 MagCore® Total RNA Whole Blood Kit, 36 izolací
  • Výrobce: RBC Bioscience
Kód produktu: MRN-01
Cena bez DPH: 6 500,00 Kč
Cena s DPH: 7 865,00 Kč

MagCore® Total RNA Whole Blood Kit  je určen na robotickou izolaci RNA z plné krvi pomocí magnetických izolátorů nukleových kyselin MagCore.

  • Purifikuje celkovou RNA z plné krve
  • Protokol využívá předplněné kartuše, které obsahují proteinázu K, chaotropické soli pro lýzu buněk a degradaci proteinů
  • Během čištění se RNAváže na magnetické částice a po odmytí kontaminantů je purifikovaná RNA eluovaná pomocí roztoku s nízkou koncentrací soli
  • Purifikovaná RNA je vhodná pro využití pro PCR nebo jiné enzymatické reakce
  • Objem vzorků : izolace z 0.4 ml krve
  • Obsahuje: předplněné kartridge, DNázu, RBC lyzační roztok, RB roztok, jednorázové špičky, držáky, zkumavky
  • Doba expirace : 18 měsíců