96-Well Total RNA Extraction Kit, 2 izolace

96-Well Total RNA Extraction Kit, 2 izolace
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: RBP02
Cena bez DPH: 12 200,00 Kč
Cena s DPH: 14 762,00 Kč

96-Well Total RNA Kit v destičkovom formátu je určený pro izolaci celkové RNA z kultur živočišních buněk (do 5x106). Pomocí tohoto kitu se dá izolovat RNA též z tkání (25 mg), krve (do 300µl), z buněk bakterií (do 1x109), hub (do 5x107). Výtěžek izolace je 30 µg RNA na jamku destičky. Izolace RNA pomocí tohoto kitu trvá přibližně 1 hodinu.

Aplikace: RT-PCR, real-time PCR, Northern blotting, microarraye, syntéza cDNA

Balení: 2 izolace