96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit

96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: VNP04
Cena bez DPH: 27 600,00 Kč
Cena s DPH: 33 396,00 Kč

Balení: 4 izolace

96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit je určen pro izolaci virální DNA/RNA v destičkovém formátu ze vzorků bez buněk jako je sérum, plazma, tělní tekutiny anebo supernatant infikované buněčné kultury

Aplikace: RT-PCR, real-time PCR, fluorescenční sekvenování a jiné enzymatické reakce