Advantage® UltraPure dNTP Combination Kit (100 mM each dNTP)

Advantage® UltraPure dNTP Combination Kit (100 mM each dNTP)
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639132
Cena bez DPH: 18 194,00 Kč
Cena s DPH: 22 014,74 Kč

Varianty

Advantage Ultrapure nukleotidy jsou ideální volbou pro PCR, reverzní transkripci a real – time PCR. Každá sada nukleotidů je analyzovaná chromatograficky pomocí Mono Q HR, co zajišťuje 99% obsah trifosfátů. Nukleotidy jsou dodávané jako vodní roztok (pH 7,5) buď jako sada jednotlivých 100 mN dNTP, anebo jako premix všech nukleotidů (10 mM/dNTP).