Expresshyb™ Hybridization Solution

Expresshyb™  Hybridization Solution
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 636833
Cena bez DPH: 39 171,00 Kč
Cena s DPH: 47 396,91 Kč

Varianty