Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0486-100
Kód produktu: CEB-P-0486-100
Cena bez DPH: 1 390,00 Kč
Cena s DPH: 1 681,90 Kč

Varianty

Fast HiFi DNA Polymerase (CEB) je nový rekombinantní enzym s genetickou modifikací pro vlastní aminokyselinovou sekvenci, má 70x lepší přesnost než Taq DNA polymeráza a extrémní rychlost elongace. Fast HiFi DNA polymeráza má vyšší stabilitu při vysoké teplotě a díky této vlastnosti je vhodná pro PCR sekvencí s bohatou oblastí GC párů.

 Vzorky zdarma 

Vlastnosti:

  • Vysoká přesnost, rychlost elongace (15 sekund/kb)
  • Tepelně stabilní, aktivní i po 2 minutovém varu
  • Díky genetické modifikaci enzym funguje s při menší koncentraci hořčíku (0,8 - 1,2 mM Mg2+ na reakci)
  • 5’→3’ DNA polymerázová aktivita
  • 3’→5’ exonukleázová aktivita (proofreading)
  • Vytváří tupý konec amplikonu
  • Obsah: HiFi DNA Polymerase (1 U/μl), 10X HiFi PCR buffer, 25 mM Magnesium Sulfate, dNTP Mix (2mM each), DMSO
  • Balení: 100 reakcí po 50 μl