Gel / PCR DNA Fragments Extraction Kit (DF300)

Gel / PCR DNA Fragments Extraction Kit (DF300)
Kód produktu: DF300
Cena bez DPH: 4 850,00 Kč
Cena s DPH: 5 868,50 Kč

Gel / PCR DNA Fragments Extraction Kit je určený pro izolaci nebo koncentraci DNA fragmentů (70 bp - 20 kb) z agarózového gelu, PCR nebo jiných enzymatických reakcí (pro práci s 10 - 50 kb DNA fragmenty je vhodný Presto Max Gel / PCR Kit, pro práci s 40 - 200 bp DNA fragmenty je vhodný Small DNA Fragments Extraction Kit). Kit využívá chaotropní soli k rozpuštění agarózového gelu a denaturaci enzymů. DNA fragmenty se v přítomnosti chaotropní soli naváží na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu, vyčištěné DNA fragmenty jsou pak eluovány pomocí pufru s nízkým obsahem soli, TE pufru nebo vody. Soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak z reakce účinně odstraněny bez nutnosti fenolové extrakce nebo alkoholové precipitace a vyčištěná DNA je připravená pro další reakce, jako např. fluorescenční a radioaktivní sekvenování, PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace, microarray a transfekce.

Balení:

 • 300 izolací

Použití:

 • fluorescenční a radioaktivní sekvenování
 • PCR
 • štěpení restrikčními enzymy
 • značení DNA
 • ligace
 • microarray
 • transfekce

Složení:

 • DF pufr
 • W1 pufr
 • promývací pufr
 • eluční pufr (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
 • DF kolonky
 • 2 ml mikrozkumavky

PROTOKOL KE KITU