Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit, 100 izolací

Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit, 100 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: DF100
Kód produktu: DF100
Cena bez DPH: 1 990,00 Kč
Cena s DPH: 2 407,90 Kč

Varianty

Gel / PCR DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) je určen k izolaci nebo zakoncentrování DNA fragmentů (70 bp - 20 kb) z agarózového gelu, PCR nebo jiných enzymatických reakcí. Jedná se o kombinaci Gel Extraction kitu a PCR Cleanup kitu v jednom systému. Principem je rozpuštění agarózového gelu a denaturace enzymů pomocí chaotropní soli, DNA fragmenty jsou navázány na matrix skleněných vláken uvnitř centrifugační kolonky, po odmytí kontaminantů je purifikovaná DNA eluována pufrem s nízkým obsahem soli, TE nebo vodou. Nežádoucí soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak efektivně odstraněny z reakční směsi bez použití fenolové extrakce či alkoholové precipitace a přečištěná DNA je připravena pro následné reakce (fluorescenční a radioaktivní sekvenování, PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace, microarrays transfekce).

Vlastnosti:

  • Vysoce efektivní kit pro získání DNA fragmentů z agarózových gelů (výtěžek až 90%) a PCR reakcí (výtěžek až 95%)
  • Pohodlné řešení slučující výhody gel extraction kitu and PCR cleanup kitu
  • Rychlá extrakce: 20 minut z agarózového gelu, 10 minut z PCR reakce
  • Velikost vzorků: 300 mg (gel), 100 μl (PCR produkt)
  • Široký rozsah velikosti fragmentů: 70 bp – 20 kb
  • Izolace pomocí spin kolonek, membrána ze skleněných vláken
  • Eluční objem: 20-50 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Gel PCR DNA Fragments Extraction Kit user manual ENG.pdf (320038)