Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit

Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: DM025
Cena bez DPH: 6 400,00 Kč
Cena s DPH: 7 744,00 Kč

Balení: 25 izolací

Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit je určen pro izolaci DNA fragmentů (200 bp - 10 kb) až z 6 gramů agarozového gelu anebo 2 ml PCR reakce. Agaróza je rozpuštěna a enzymy jsou denaturovány pomocí chaotropní soli. DNA fragmenty se v přítomnosti chaotropní soli navážou na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikované fragmenty DNA jsou eluovány pomocí pufru s nízkým obsahem solí. Výtěžek purifikace je 90% (extrakce z gelu) až 95% (čištění PCR produktů). Soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak z reakcí jednoduše odstraněny bez nutnosti fenolové extrakce anebo alkoholové precipitace.

Aplikace: PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace, fluorescenční anebo radioaktivní sekvenování