Geneaid Plasmid Midi Kit

Geneaid Plasmid Midi Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: PI025
Cena bez DPH: 3 600,00 Kč
Cena s DPH: 4 356,00 Kč

Balení: 25 izolací

Kity Geneaid Plasmid Midi  jsou určeny pro purifikaci velkého množství plazmidové DNA z 50-250 ml bakteriální kultury. Kity obsahují purifikační kolonky s matricí fungující na principu iontové chromatografie. Modifikovaná metoda alkalické lyze a štěpení RNázou je využita k získání buněčného lyzátu s minimální kontaminací genomovou DNA anebo RNA. Plazmidy z bakteriálních lyzátů se vážou na matrici kolonky pomocí gravitace. Kontaminující složky se odstraní pomocí promývacího pufru. Purifikované plazmidy jsou eluovány pomocí pufru s vysokým obsahem solí a následně vysráženy pomocí izopropanolu pro odsolení. Výtěžek purifikace je 250 µg. Izolace plazmidů pomocí tohoto kitu trvá přibližně 2 hodiny.

Aplikace: transfekce, mikroinjekce, balistické metody transformace, sekvenace, ligace, PCR, in-vitro transkripce