Genomic DNA Maxi Kit (Blood / Cultured Cell) (GDM010)

Genomic DNA Maxi Kit (Blood / Cultured Cell) (GDM010)
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: GDM010
Cena bez DPH: 5 600,00 Kč
Cena s DPH: 6 776,00 Kč

Balení: 10 izolací

Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a virální DNA) z celkové krve a krevních frakcí, zmražené krve, buněčných kultur a hub. Pomocí chaotropní soli dojde k lyzi buněk a k degradaci proteinů, DNA se naváže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná DNA je eluována pomocí pufru s nízkým obsahem solí anebo TE pufru.
Výtěžek purifikace: 140 µg (vzorek: 10 ml krvi anebo buněk z kultury – 1x108).
 

Aplikace: PCR a další enzymatické reakce.