Genomic DNA Maxi Kit (Plant) (GPM025)

Genomic DNA Maxi Kit (Plant) (GPM025)
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: GPM025
Cena bez DPH: 9 400,00 Kč
Cena s DPH: 11 374,00 Kč

Balení: 2 izolace

Genomic DNA Maxi Kit (Plant) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a plastidové DNA) z rostlinných pletiv (do 100 mg čerstvého vzorku anebo do 25 mg sušeného vzorku). Vzorky se lyzují pomocí tekutého dusíku a následnou inkubací s lyzačním pufrem. Lyzát pletiva se ošetří RNázouA, buněčný debris a precipitáty solí se odstraní filtrací. Uvolněná DNA se v přítomnosti chaotropní soli naváže na skleněnou matrici. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná plazmidová DNA je eluována pomocí pufru s nízkým obsahem solí anebo TE. Výtěžek izolace DNA je 140 µg. Izolace DNA pomocí tohoto kitu trvá přibližně 1 hodinu.

Aplikace: PCR, RFLP, Southern blotting, real-time PCR