High-Speed Large Plasmid Mini Kit

High-Speed Large Plasmid Mini Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: PDL100
Cena bez DPH: 1 500,00 Kč
Cena s DPH: 1 815,00 Kč

Balení: 100 izolací

High-Speed Plasmid Mini Kit je určený pro rychlou izolaci plazmidové anebo kozmidové DNA z 1 – 4 ml bakteriální kultury. Modifikovaná metoda alkalické lyze a štěpení RNázou je využita k získání buněčného lyzátu s minimální kontaminací genomovou DNA anebo RNA. V přítomnosti chaotropní soli se plazmidová DNA váže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná plazmidová DNA je eluována pomocí pufru s nízkým obsahem solí. Výtěžek purifikace je 20-30 µg v případě mnohokopiových plazmidů, anebo 3-10 µg v případě nízkokopiových plazmidů ze 4 ml bakteriální kultury. Izolace plazmidů pomocí tohoto kitu trvá přibližně 30 minut. Tento kit je určen pro izolaci plazmidů o velikosti 10-50 kb.

 

Aplikace: štěpení restrikčními enzymy, ověřování knihoven, ligace, PCR, transformace, sekvenace