High-Speed Plasmid Mini Kit (PD300)

High-Speed Plasmid Mini Kit (PD300)
Kód produktu: PD300
Cena bez DPH: 4 250,00 Kč
Cena s DPH: 5 142,50 Kč

High-Speed Plasmid Mini Kit byl navržen pro purifikaci jak plasmidové, tak kosmidové DNA. Kit dokáže purifikovat DNA z 1-5 ml bakteriální kultury za pomoci účinného miniprep systému. Využívá modifikovanou metodu alkalické lyze a štěpení RNázou k získání čistého buněčného lyzátu s minimální kontaminací genomovou DNA / RNA. Za přítomnosti chaotropní soli se plasmidová DNA váže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu, purifikovaná plasmidová DNA je eluována pomocí pufru s nízkým obsahem soli, TE pufru nebo vody. Běžný výtěžek je 20-30 µg v případě mnohokopiových plasmidů nebo 3-10 µg v případě nízkokopiových plasmidů ze 4 ml bakteriální kultury. Celá izolace plasmidů trvá přibližně 15 minut.

Balení:

 • 300 izolací

Použití:

 • štěpení restrikčními enzymy
 • ověřování knihoven
 • ligace
 • PCR
 • transformační a sekvenační reakce

Složení:

 • PD1, PD2, PD3 pufr
 • W1 pufr
 • promývací pufr
 • eluční pufr (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
 • RNase A
 • PD kolonky

PROTOKOL KE KITU