Human Brain, cerebral cortex Quick-Clone™ cDNA

Human Brain, cerebral cortex Quick-Clone™  cDNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 637202
Cena bez DPH: 44 180,00 Kč
Cena s DPH: 53 457,80 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání a buněk lidské CNS pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.