Human Fetal Liver Quick-Clone™ cDNA

Human Fetal Liver  Quick-Clone™  cDNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 637230
Cena bez DPH: 24 779,00 Kč
Cena s DPH: 29 982,59 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání lidského plodu pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.