Human Retina Quick-Clone™ cDNA

Human Retina Quick-Clone™  cDNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 637216
Cena bez DPH: 41 250,00 Kč
Cena s DPH: 49 912,50 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání lidských orgánů pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.