Human Universal Quick-Clone™ II

Human Universal Quick-Clone™  II
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 637260
Cena bez DPH: 74 888,00 Kč
Cena s DPH: 90 614,48 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.