In-Fusion® HD Cloning Kit

In-Fusion® HD Cloning Kit
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639649
Cena bez DPH: 38 247,00 Kč
Cena s DPH: 46 278,87 Kč

Varianty

In-Fusion Cloning kity umožňují přímé klonování jakéhokoli PCR fragmentu (do 15 kb) nebo více fragmentů (až 8) za sebou do jakéhokoli linearizovaného vektoru v jedné 15-minutové reakci bez nutnosti restrikčního štěpení, ligace anebo fosforylace. In-fusion klonování je založené na homologní rekombinaci 15 bp konců inzertu a vektoru. 15 bp přesahy inzertu komplementární ke 15 bp koncům linearizovaného vektoru se do inzertu vnesou pomocí PCR primerů. Pomocí systému In-fusion se dají klonovat fragmenty jak s tupými konci tak s přesahy včetně A-přesahů generovaných Taq polymerázou. Klonovací systém In-fusion se vyznačuje až 90% účinností transformace. Odkaz na nástroj pro navrhování primerů pro In-fusion klonování: https://bioinfo.clontech.com/infusion/convertPcrPrimersInit.do