21300 microRNA Purification Kit, 25 preps

21300 microRNA Purification Kit, 25 preps
  • Výrobce: Norgen Biotek
  • Kat. číslo výrobce: 21300
Kód produktu: 21300
Cena bez DPH: 7 650,00 Kč
Cena s DPH: 9 256,50 Kč

microRNA Purification Kit představuje rychlou metodu izolace a purifikace malých RNA molekul z kultivovaných živočišných buněk, malých vzorků tkáně, z bakterií, buněk hub, vzorků rostlin, a tělních tekutin za přibližně 25 minut. Kategorie malých RNA zahrnuje regulační RNA molekuly jako microRNA (miRNA) a krátké interferující RNA (siRNA), stejně jako tRNA a 5S rRNA. miRNA a siRNA mají obvyklou délku 20-25 nukleotidů a regulují genovou expresi vazbou na mRNA, čím působí na její stabilitu a translaci. Pomocí tohoto kitu se dají izolovat výlučně RNA menší jako 200 nukleotidů a to bez použití fenolu anebo chloroformu. Malé RNA jsou preferenčně purifikovány před ostatními buněčnými komponenty jako ribozomální RNA. Purifikovaná RNA může být využita v studiu regulace genové exprese a funkčních analýzách.

Balení: 25 izolací