Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302

Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302
  • Výrobce: Harvard Apparatus
Kód produktu: 69-3006
Cena bez DPH: 27 520,00 Kč
Cena s DPH: 33 299,20 Kč
Polarografi cká elektroda Clarkova typu, 22 mikronová platinová katoda a silver / silver chloridová anoda. S nízko permeabilní polypropylenovou membránou - použití pro nemíchané roztoky. S vysoce permeabilní FEP membránou - použití pro metody s intenzívním mícháním (nutno doobjednat). Čas odezvy pro 90% výměnu - 18 s (polypropylenová membrána), 6 s (FEP membrána), bez teplotní kompenzace.