pET Express & Purify Kit - HisTALON™ (In-Fusion® Ready)

pET Express & Purify Kit - HisTALON™ (In-Fusion® Ready)
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 631429
Cena bez DPH: 52 844,00 Kč
Cena s DPH: 63 941,24 Kč

Varianty

His-tagované proteiny

pET expresní systém je nejpoužívanější bakteriální systém pro overexpresi genů. Clontech nabízí kompletní systém vektorů s N- anebo C-terminálním 6xHN tagem společně s purifikační metodou založenou na technologii IMAC.

Výhody:

  • Vysoká hladina a silná kontrola exprese studovaného proteinu
  • Systém založený na E. coli BL21(DE3)
  • Možnost výběru mezi vektory s N- a C-terminálním 6xHN-tagem
  • Možnost výběru rychlého a jednoduchého in-fusion klonování anebo tradičního klonování pomocí T4 DNA
  • Jednoduchá purifikace rekombinantního proteinu pomocí niklové matrice His60 anebo kobaltové matrice TALON