24400 Plant RNA/DNA Purification Kit, 50 Preps

24400 Plant RNA/DNA Purification Kit, 50 Preps
  • Výrobce: Norgen Biotek
Kód produktu: 24400
Cena bez DPH: 8 900,00 Kč
Cena s DPH: 10 769,00 Kč

Varianty

Plant RNA/DNA Purification Kit představuje rychlou metodu simultánní izolace a purifikace celkové RNA a genomové DNA z jednoho vzorku za přibližně 30 minut s použitím jedné kolonky. Takto izolovaná RNA a DNA může být využita při studiu genové exprese, charakterizaci mutantů a transgenních rostlin a studiu interakcí hostitel-patogen. Použití tohoto kitu šetří čas a vzácné anebo velmi malé vzorky. Výhodou je též větší spolehlivost analýz díky izolaci RNA a DNA z jednoho vzorku.

Balení: 50 izolací