Rat Kidney Quick-Clone™ cDNA

Rat Kidney Quick-Clone™  cDNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 637317
Cena bez DPH: 37 818,00 Kč
Cena s DPH: 45 759,78 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravena pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.