RBC Lysis Solution

RBC Lysis Solution
  • Výrobce: Norgen Biotek
Kód produktu: 21201
Cena bez DPH: 4 190,00 Kč
Cena s DPH: 5 069,90 Kč

RBC Lysis Solution je určený pro lyzi červených krvinek ve vzorcích krve. Odstranění červených krvinek z celkové krve je žádoucí například při studiu leukocytární DNA, proteinů anebo RNA. Použitím tohoto roztoku jsou účinně odstraněny nadpočetné proteiny (včetně albuminu) a RNA (např. mRNA pro globin) červených krvinek, které můžou interferovat s aplikacemi jako například analýza exprese. RBC Lysis Solution neobsahuje RNázy ani DNázy.

Balení: 90 ml