RNA CleanUp and Concentration Kit, 50 izolací

RNA CleanUp and Concentration Kit, 50 izolací
  • Výrobce: Norgen Biotek
Kód produktu: 23600
Cena bez DPH: 7 340,00 Kč
Cena s DPH: 8 881,40 Kč

RNA CleanUp and Concentration Kit představuje rychlou metodu přečištění a koncentrace RNA do 35 µg izolované různými metodami, anebo z různých enzymatických reakcí jako štěpení DNázou, značících reakcí a in vitro transkripce. Kit dokáže zkoncentrovat 35 µg RNA až na pikogramy RNA. Kit purifikuje RNA všech velikostí od velkých mRNA a rRNA po malé microRNA (miRNA) a krátké interferující RNA (siRNA), ze vzorků odstraňuje kontaminanty jako DNA, proteiny anebo nukleotidy bez použití fenolu a chloroformu. Přečištěná RNA se vyznačuje vysokou integritou a je použitelná pro další aplikace včetně qPCR. Kit je dostupný také v 96-jamkovém formátu pro rychlé přečištění RNA z mnoha vzorků. Purifikace RNA v destičkách může být provedena buď pomocí vakua anebo centrifugace.

Balení: 50 izolací