RNA/DNA/Protein Purification Kit

RNA/DNA/Protein Purification Kit
  • Výrobce: Norgen Biotek
Kód produktu: 24000
Cena bez DPH: 15 990,00 Kč
Cena s DPH: 19 347,90 Kč

RNA/DNA/Protein Purification Kit umožňuje postupnou izolaci celkové RNA, genomové DNA a proteinů z jednoho vzorku kultivovaných živočišných buněk, malých vzorků tkáně, z krve, bakterií, buněk hub anebo rostlin za přibližně 30 minut. Purifikace je založena na principu kolonkové chromatografie. Kit je ideální volbou pro ty, které zajímá genom, transkriptom a proteom jednoho vzorku. Hodí se pro studium genové exprese, hledání nových biomarkerů anebo charakterizaci buněčných linií. Použití tohoto kitu je vhodné pro případy vzácných anebo malých vzorků jako například materiál biopsie. Výhodou je též větší spolehlivost analýz díky izolaci RNA, DNA a proteinů z jednoho vzorku. Izolované makromolekuly se vyznačují nejvyšší čistotou a jsou vhodné pro řadu dalších aplikací.

Balení: 50 izolací