Small DNA Fragment Extraction Kit

Small DNA Fragment Extraction Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: DF101
Cena bez DPH: 1 800,00 Kč
Cena s DPH: 2 178,00 Kč

Balení: 100 izolací

Small DNA Fragment Extraction Kit je určený pro izolaci DNA fragmentů o velikosti 50-200 bp z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. Agaróza je rozpuštěna a enzymy jsou denaturovány pomocí chaotropní soli. DNA fragmenty se v přítomnosti chaotropní soli navážou na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikované fragmenty DNA jsou eluovány pomocí pufru s nízkým obsahem solí. Výtěžek purifikace je 90% (extrakce z gelu) až 95% (čištění PCR produktů). Soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak z reakcí jednoduše odstraněny bez nutnosti fenolové extrakce anebo alkoholové precipitace.

Aplikace: PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace, fluorescenční anebo radioaktivní sekvenování