SMARTer PCR cDNA Synthesis Kit

SMARTer PCR cDNA Synthesis Kit
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 634926
Cena bez DPH: 48 391,00 Kč
Cena s DPH: 58 553,11 Kč

Varianty

SMART (Switching Mechanism at 5’ End of RNA Template) představuje jedinečnou technologii, která umožňuje inkorporaci známých sekvencí na obou koncích cDNA v průběhu syntézy prvního vlákna cDNA bez nutnosti ligace adaptorů. Přítomnost známých sekvencí na koncích cDNA je stěžejní pro řadu dalších postupů včetně amplifikace, RACE a konstrukce knihoven. SMART technologie je natolik citlivá, že umožňuje syntézu cDNA plné délky již z 1 – 2 ng celkové RNA.