SMARTScribe™ Reverse Transcriptase

SMARTScribe™ Reverse Transcriptase
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639538
Cena bez DPH: 41 169,00 Kč
Cena s DPH: 49 814,49 Kč

Varianty

SMARTScribe reverzní transkriptáza je kvalitní enzym, který umožňuje bezchybnou syntézu cDNA, amplifikaci mRNA a konstrukci knihoven při zachování komplexity původního RNA templátu. Tato reverzní transkriptáza je schopná syntézy dlouhých cDNA až do 14,7 kb a je schopná amplifikovat i vzácné transkripty. SMARTScribe reverzní transkriptáza je speciálně formulovaná pro použití s kity SMART.