Talon®spin Columns (50 x 0.5 mL Columns)

Talon®spin Columns (50 x 0.5 mL Columns)
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 635603
Cena bez DPH: 24 838,00 Kč
Cena s DPH: 30 053,98 Kč

Varianty

Centrifugační kolonky TALON obsahují 0.5 ml IMAC matrice TALON-NX pro purifikaci rekombinantních his-tagovaných proteinů jak za denaturujících, tak za nativních podmínek. Afinitní matrice TALON je chelátor, který využívá kobaltové ionty pro purifikaci rekombinantních his-tagovaných proteinů. Reaktivní jádro TALONu obsahující kobalt je vysoko specifický pro His-tagované proteiny, protože striktně váže jen přilehlé histidiny.

Výhody

  • Vysoká afinita k His-tagovaným proteinům
  • Bez purifikace kontaminujících proteinů
  • Široké spektrum purifikačních podmínek
  • Centrifugační kolonky připravené k použití
  • Každá kolonka obsahuje 0.5 ml matrice