TALON® xTractor Buffer, 100 ml

TALON® xTractor Buffer, 100 ml
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 635656
Cena bez DPH: 7 348,00 Kč
Cena s DPH: 8 891,08 Kč

Varianty

Lyzační pufr

Lyzační pufr xTractor je velice flexibilní a účinný pufr pro extrakci proteinů z kvasinek, bakteriálních a savčích buněk a buněk infikovaných bakuloviry. xTractor pufr umožňuje rychlou a šetrnou lyzi buněk do 10 minut za nedenaturujících podmínek. xTractor byl optimalizován pro extrakci His-tagovaných proteinů a je kompatibilní se všemi IMAC matricemi.

Výhody:

  • Extract proteins from bacterial, yeast, mammalian, and baculovirus-infected cells
  • Rychlá a jednoduchá lyze buněk do 10
  • Mírné a nedenaturující podmínky lyze umožňují zachovat biologickou aktivitu studovaných proteinů
  • Rychlá purifikace His-tagovaných proteinů díky kompatibilitě lyzačního pufru se všemi IMAC matricemi
  • Univerzální použití – vhodný pro rekombinantní proteiny s jakýmkoli tagem (His-, GST-, FLAG- HA- tagované proteiny, …)
  • Účinnější než sonikace anebo jiné lyzační pufry