TaqStart® Antibody

TaqStart® Antibody
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639251
Cena bez DPH: 27 773,00 Kč
Cena s DPH: 33 605,33 Kč

Varianty

TaqStart protilátka umožňuje hot start PCR reakce, který zvyšuje specifičnost a senzitivitu PCR. Protilátka inhibuje aktivitu polymerázy před začátkem teplotních cyklů, čímž se zamezuje nespecifické amplifikaci a tvorbě primerových dimerů. Při zvýšení reakční teploty dojde k rychlé denaturaci protilátky a startu PCR. Použití hot start protilátky vede ke zlepšení výsledků v případech amplifikace nespecifických produktů a pozadí jako při amplifikaci nízkokopiových cílů, komplexní DNA anebo při použití degenerovaných primerů. Protilátka může být použita s jakoukoli Taq DNA polymerázou plné délky.