TITANIUM™ One-Step RT-PCR Kit, 30 reakcí

TITANIUM™ One-Step RT-PCR Kit, 30 reakcí
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639503
Cena bez DPH: 14 850,00 Kč
Cena s DPH: 17 968,50 Kč

Varianty

Titanium One-Step RT-PCR Kit poskytuje jednoduchý postup reverzní transkripce a PCR. Reverzní transkripce i PCR amplifikace probíhají v jedné zkumavce, čímž se eliminuje riziko zkřížené kontaminace vzorků. Díky své senzitivitě je kit ideální pro srovnání genové exprese v jednotlivých vzorcích. Titanium One-Step RT-PCR Kit je obzvlášť vhodný pro práci s mnoha RNA vzorky.