TITANIUM™ One-Step RT-PCR Kit, 100 reakcí

TITANIUM™ One-Step RT-PCR Kit, 100 reakcí
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 639504
Cena bez DPH: 32 098,00 Kč
Cena s DPH: 38 838,58 Kč

Varianty

Titanium One-Step RT-PCR Kit poskytuje jednoduchý postup reverzní transkripce a PCR. Reverzní transkripce i PCR amplifikace probíhají v jedné zkumavce, čímž se eliminuje riziko zkřížené kontaminace vzorků. Díky své senzitivitě je kit ideální pro srovnání genové exprese v jednotlivých vzorcích. Titanium One-Step RT-PCR Kit je obzvlášť vhodný pro práci s mnoha RNA vzorky.