Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell), 10 izolací

Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell), 10 izolací
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: RBM10
Cena bez DPH: 3 900,00 Kč
Cena s DPH: 4 719,00 Kč

Balení: 10 izolací

Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) je určený pro purifikaci celkové RNA z celkové lidské krve a buněk z kultur. Detergenty a chaotropní sůl je použitá na lyzi buněk a inaktivaci RNázy. V přítomnosti chaotropní soli se RNA se naváže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná RNA je eluována pomocí vody bez RNáz. Izolace DNA pomocí tohoto kitu trvá přibližně 30 minut.         Výtěžek izolace: 300 µg (vzorek: 5 ml krve, 1x108 buněk z kultury, 1x1010 bakterií)

Aplikace: RT-PCR, real-time PCR, Northern blotting, primer extension, syntéza cDNA