Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)

Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: RB100
Cena bez DPH: 6 500,00 Kč
Cena s DPH: 7 865,00 Kč

Balení: 100 izolací

Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) je určený pro purifikaci celkové RNA z celkové lidské krve a buněk z kultur. Detergenty a chaotropní sůl je použitá na lyzi buněk a inaktivaci RNázy. V přítomnosti chaotropní soli se RNA se naváže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná RNA je eluována pomocí vody bez RNáz. Izolace DNA pomocí tohoto kitu trvá přibližně 30 minut.Výtěžek izolace: 30 µg (vzorek: 300 µl krve, 5x106 buněk z kultury, 1x109 bakterií, 5x107 buněk hub)

Aplikace: RT-PCR, real-time PCR, Northern blotting, primer extension, syntéza cDNA