Total RNA Mini Kit (Tissue), 50 izolací

Total RNA Mini Kit (Tissue), 50 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: RT050
Kód produktu: RT050
Cena bez DPH: 4 790,00 Kč
Cena s DPH: 5 795,90 Kč

Varianty

Total RNA Mini Kit (Tissue) (Geneaid) je určen k purifikaci celkové RNA z řady živočišných tkání pomocí účinného systému miniprep během 15 minut. Vzorky tkání mohou být efektivně homogenizovány přímo v mikrozkumavce díky dodanému DNase / RNase-free mikrotloučku (micropestle). S použitím detergentů a chaotropní soli dojde k lyzi buněk a inaktivaci RNázy. Uvolněná RNA je navázána na matrix skleněných vláken ve spin kolonce, kontaminanty jsou vymyty a celková RNA je eluována RNase-free vodou. Čistá RNA může být použita v řadě downstream aplikací (RT-PCR, Northern Blotting, Primer Extension, mRNA Selection, cDNA Synthesis, RNase Protection Assay).

Vlastnosti:

  • Purifikace total RNA během 15 minut
  • Vysoký výtěžek: 5-30 μg čisté RNA
  • Velikost vzorků: do 25 mg tkáně (z ocasu, jater, ledvin, mozku, sleziny, uší atd.)
  • Metoda izolace na spin kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • RNase / DNase-free mikrotlouček pro homogenizaci tkáně redukuje riziko kontaminace vzorku
  • Bez použití fenolové extrakce či precipitace alkoholem
  • Jednotlivě balené kolonky a sběrné zkumavky, DNase a RNase-free

Uživatelský manuál:

Geneaid Total RNA Mini Kit (Tissue) user manual ENG.pdf (331,8 kB)