X-Fect Adult Stem Cell Transfection Reagent, 100 reactions

X-Fect Adult Stem Cell Transfection Reagent, 100 reactions
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 631329
Cena bez DPH: 7 756,00 Kč
Cena s DPH: 9 384,76 Kč

Varianty

Somatické kmenové buňky jsou nediferencované buňky s velkým terapeutickým potenciálem pro jejich schopnost diferenciace do mnoha buněčných linií (jsou tzv. multipotentní). Dvě nejběžnější linie lidských somatických kmenových buněk jsou mezenchymální kmenové buňky (hMSC) a kmenové buňky odvozené z tukové tkáně (hADSCs). Transfekční reagens Xfect pro somatické buňky umožňuje vysoko efektivní transfekci těchto buněk, které jsou jinak transfekovatelné obtížně.

  • Až 67% úspěšnost transfekce mezenchymálních kmenových buněk
  • Až 99% úspěšnost transfekce kmenových buněk odvozených z tukové tkáně
  • Tvoří biodegradovatelné nanočástice, co vede k nízké cytotoxicitě
  • Mnohem účinnější transfekce v porovnání s konkurenčními reagenciemi
  • Nemění schopnost buněk diferencovat