Xfect™ Protein Transfection Reagent, 30 reactions

Xfect™ Protein Transfection Reagent, 30 reactions
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 631323
Cena bez DPH: 23 588,00 Kč
Cena s DPH: 28 541,48 Kč

Varianty

Transfekce buněk proteiny je extrémně rychlá ve srovnání s tradičními studiemi genové exprese, kdy se do buněk transfekuje DNA (1-2 hodiny ve srovnání s 18-48 hodinami), protože přeskakuje procesy transkripce a translace. Rovněž umožňuje studie přechodných efektů proteinů a vyhýbá se potenciálně škodlivým vlivům náhodné integrace DNA do genomu cílových buněk. Xfect Protein Transfection reagens umožňuje vnést aktivní proteiny přímo do buněk pro studie zahrnující transkripční regulace, buněčný cyklus, apoptózu, onkogenezu, epigenetiku, regeneraci buněk a transdiferenciaci. Xfect Protein Transfection reagens využívá peptid pronikající do buňky pro transport aktivních proteinů přímo do savčích buněk včetně obtížně transfekovatelných lidských buněčných linií a myších kmenových buněk.

  • Možnost transfekce velkého množství aktivního proteinu
  • Prakticky žádná cytotoxicita ve srovnání s lipofekcí
  • Vysoká účinnost transfekce, včetně kmenových a hematopoietických buněk
  • Jednoduchý protokol – assay pro Váš protein do 2 hodin