Výzkum kostní tkáně

Produkt Cena včetně DPH  
Peptide Coating Kit   19 193,02 Kč
TRACP & ALP Assay Kit   28 816,15 Kč
TRACP & ALP double staining Kit   22 653,62 Kč
Gla-type Osteocalcin (Gla-OC) EIA Kit (Precoated)   41 234,38 Kč
HumanGla-OsteocalcinHS EIA Kit   55 542,63 Kč
Procollagen type IC-Peptide (PIP) EIA Kit (Precoated)   36 549,26 Kč
Undercarboxylated Osteocalcin (Glu-OC) EIA Kit (Precoated)   41 234,38 Kč
Rat Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit   46 638,24 Kč
Rat Glu-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit   46 638,24 Kč
Pig Gla-Osteocalcin EIA Kit   46 638,24 Kč
Pig Glu-Osteocalcin EIA Kit   46 638,24 Kč
Mouse Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit   46 638,24 Kč
Anti-Rat Bone Spec.ALP, PolAb   27 125,78 Kč
Monoclonal Anti-Bovine Osteonectin/SPARC (OSN4-2)   25 608,44 Kč
Monoclonal Anti-Bovine Osteonectin/SPARC (ON1-1)   26 300,56 Kč
Monoclonal Anti-Rat Collagen type II (Clone Col II 2B-11F)   26 300,56 Kč
Anti-RatCollagen type2 20G-12E   25 608,44 Kč
Monoclonal Anti-Human Procollagen Type I C-peptide (PIP) (Clone PC5-5)   20 563,95 Kč
Monoclonal Anti-Human Procollagen Type I C-peptide (PIP) (Clone PC8-7)   20 563,95 Kč
Monoclonal Anti-Bovine Osteocalcin (Clone OC4-30)   26 300,56 Kč
Monoclonal Anti-Bovine Osteocalcin (Clone OCG2)   26 300,56 Kč
Monoclonal Anti-Bovine Osteocalcin (Clone OCG3)   26 300,56 Kč
Monoclonal Anti-Bovine Osteocalcin (Clone OCG4)   26 300,56 Kč
Anti-human monoclonal undercarboxylated osteocalcin (Clone GluOC 4-5)   25 608,44 Kč
Anti-h Osteocalcin MoAb 5-12H   25 608,44 Kč
Anti-mOsteocalcinMoAb R21C-01A   25 608,44 Kč
Anti-mouse osteocalcin polyclonal rabbit   25 608,44 Kč
Anti-rat Osteocalcin MoAb D-8G   25 608,44 Kč
Anti-rat Osteocalcin MoAb 6-7H   25 608,44 Kč
Anti-ratOsteocalcin MoAb 9-12H   25 608,44 Kč