Ko-exprese dvou genů

Produkt Cena včetně DPH  
pBI-CMV1 Vector   38 732,10 Kč
pBI-CMV2 Vector   38 891,82 Kč
pBI-CMV3 Vector   38 891,82 Kč
pBI-CMV4 Vector   38 891,82 Kč
pLVX-IRES-mCherry Vector   50 152,08 Kč
pLVX-IRES-tdTomato Vector   50 152,08 Kč
pLVX-IRES-ZsGreen1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-EF1a-IRES-ZsGreen1 Vector   49 406,72 Kč
pLVX-EF1a-IRES-mCherry Vector   49 406,72 Kč
pIRES Vector   34 153,46 Kč
pIRESpuro3 Vector   34 153,46 Kč
pIREShyg3 Vector   34 153,46 Kč
pIRESneo3 Vector   34 153,46 Kč
pIRESbleo3 Vector   34 153,46 Kč
pEF1a-IRES Vector   38 732,10 Kč
pEF1a-IRES-AcGFP1 Vector   38 891,82 Kč
pEF1a-IRES-ZsGreen1 Vector   38 891,82 Kč
pEF1a-IRES-DsRed-Express2 Vector   38 891,82 Kč
pIRES2-DsRed2 Vector   40 901,63 Kč
pIRES2-AcGFP1 Vector   40 901,63 Kč
plRES2-ZsGreen1 Vector   40 901,63 Kč
pIRES2 DsRed-Express2 Vector   40 901,63 Kč