Clontech - Virální transdukce

Produkt Cena včetně DPH  
pLVX-DsRed-Monomer-N1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-DsRed-Monomer-C1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-AcGFP1-N1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-AcGFP1-C1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-AmCyan1-C1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-AmCyan1-N1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-DsRed-Express2-C1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-DsRed-Express2-N1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-mCherry-C1Vector   33 743,88 Kč
pLVX-mCherry-N1Vector   33 743,88 Kč
pLVX-tdTomato-N1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-tdTomato-C1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-ZsGreen1-N1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-ZsGreen1-C1 Vector   33 743,88 Kč
pLVX-IRES-mCherry Vector   33 743,88 Kč
pLVX-IRES-tdTomato Vector   33 743,88 Kč
pLVX-IRES-ZsGreen1 Vector   33 743,88 Kč
pRetroX-Tight-Hyg   27 346,00 Kč
Retro-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System   76 351,00 Kč
Retro-X™ Tet-Express™ Inducible Expression System   66 069,63 Kč
Retro-X Tet-On Advanced Inducible Expression System   43 893,96 Kč
Retro-X Tet-Off Advanced Inducible Expression System   43 953,25 Kč
Lenti-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System   84 866,98 Kč
Lenti-X™ Tet-Express™ Inducible Expression System   73 129,98 Kč
Lenti-X™ Tet-On® Advanced Inducible Expression System (20 packaging rxns)   88 578,05 Kč
Lenti-X™ Tet-Off® Advanced Inducible Expression System (20 packaging rxns)   85 260,23 Kč
RNAi-Ready pSIREN-RetroQ Vector   19 933,54 Kč
RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-ZsGreen1 Vector   21 801,78 Kč
RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-DsRed-Express Vector   20 847,09 Kč
MSCV Retroviral Expression System   45 254,00 Kč