Clontech - Virální transdukce

Produkt Cena včetně DPH  
pLVX-DsRed-Monomer-N1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-DsRed-Monomer-C1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-AcGFP1-N1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-AcGFP1-C1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-AmCyan1-C1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-AmCyan1-N1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-DsRed-Express2-C1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-DsRed-Express2-N1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-mCherry-C1Vector   50 152,08 Kč
pLVX-mCherry-N1Vector   50 152,08 Kč
pLVX-tdTomato-N1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-tdTomato-C1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-ZsGreen1-N1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-ZsGreen1-C1 Vector   50 152,08 Kč
pLVX-IRES-mCherry Vector   50 152,08 Kč
pLVX-IRES-tdTomato Vector   50 152,08 Kč
pLVX-IRES-ZsGreen1 Vector   50 152,08 Kč
pRetroX-Tight-Hyg   40 781,84 Kč
Retro-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System   112 655,84 Kč
Retro-X Tet-Off Advanced Inducible Expression System   65 165,76 Kč
Lenti-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System   125 140,62 Kč
Lenti-X™ Tet-Off® Advanced Inducible Expression System (20 packaging rxns)   125 726,26 Kč
MSCV Retroviral Expression System   67 042,47 Kč
pLNCX2 Retroviral Vector   34 153,46 Kč
pLXSN Retroviral Vector   34 153,46 Kč
LRCX Retroviral Vector Set   48 049,10 Kč
pQCXIN Retroviral Vector   34 153,46 Kč
pQCXIX Retroviral Vector   34 153,46 Kč
Retro-X™ Q Vector Set   48 049,10 Kč
pRetro-Lib Vector   32 503,02 Kč